IT AVANTAJ CONCEPT, persoana juridica romana, cu sediul social in Aleea Craiesti, Sector 6, București, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1885/2011, cod unic de inregistrare 28064934 respecta viata privata a utilizatorilor nostri Aceasta politica privind protectia datelor cu caracter personal explica modul in care colectam, utilizam, dezvaluim si protejam datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand accesati website-ul nostru.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta politica privind protectia datelor cu caracter personal.

Cerintele privind protejarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor se stabilesc la nivelul cerintelor impuse in Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Ne rezervam dreptul de a aduce modificari aceastei politici. Va vom avertiza cu privire la orice modificari actualizand data din sintagma „Actualizata ultima oara” din aceasta Politica privind protectia datelor cu caracter personal. Se va considera ca vi s-a adus la cunostinta, ca va veti supune si ca ati acceptat modificarile din orice politica revizuita prin continuarea folosirii website-ului dupa data la care respectiva politica este publicata.

Atat in momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, cat si in cel al prelucrarii in sine, punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstram ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile invocate mai sus. In acest sens, luam toate masurile necesare pentru a asigura ca, in mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare prelucrarii.

COLECTAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

IT AVANTAJ CONCEPT prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele modalitati: direct de la dumneavoastra (furnizate pe site, e-mail sau telefonic), din rapoartele traficului inregistrat de serverele care gazduiesc site-ul si prin intermediul cookie-urilor.

Datele pe care le prelucram / le  putem prelucra constau in:

-date de contact, cum ar fi:nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail;

-date personale: data nasterii si nationalitate;

-informatii legate copii, cum ar fi: numele, data nasterii, varsta;

-date legate de cardul dvs;

-anumite date din documentele de identificare, cum ar fi: cartea de identitate, pasaportul sau permisul de conducere;

-date privind locatia,IP-ul ca urmare a folosirii site-ului si aplicatiilor noastre.

Datele cu caracter personal mentionate mai sus vor fi colectate pentru urmatoarele scopuri:

-rezervare si plata;

-servicii puse la dispozitia dvs. pe toata perioada sederii;

-solicitari si sesizari;

-pentru transmiterea de newsletter si/sau participarea la programele de loialitate;

-participarea la sondaje;

-conectarea la website-ul nostru;

Temeiuri de prelucrare si durata de stocare a datelor

a)incheierea si executarea contractului;

b)Interesul legitim pentru a asigura buna functionare a site-ului, pentru imbunatatirea calitatii  serviciilor;

c)consimtamantul pentru realizarea activitatilor de marketing direct;

d)obligatii legale, pentru indeplinirea unor obligatii ce tin de legea fiscala, contabila sau anumite solicitari ale autoritatilor publice.

Datele dvs. sunt pastrate atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor mai sus mentionate, astfel:

-pe toata perioada sederii cat si pe o perioada de pana la 10 ani de la efectuarea rezervarii conform obligatiilor legale;

-in cazul unui litigiu, date cu caracter personal pot fi pastrate pe intreaga perioada a acestuia si ulterior, pentru o perioada de pana la 3 ani, reprezentand termenul general de prescriptie;

-datele referitoare la executarea unui contract si alte documente aferente, vor putea fi pastrate pe o perioada 3 ani, anumite date putand fi  pastrate pe o perioada de pana la 10 ani, conform unor obligatii legale;

-in cazul in care va abonati la newletter-ul nostru, datele vor fi pastrate pana la momentul dezabonarii.

Securitatea datelor

Societatea va prelucra datele cu caracter personal de mai jos in mod legal, corect si intr-o maniera transparenta fata de dvs si va lua toate garantiile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs la viata privata. In plus, Societatea va lua si va mentine masuri tehnice si organizatorice rezonabile pentru a proteja datele dvs cu caracter personal impotriva pierderii, utilizarii incorecte si a accesului, dezvaluirii, modificarii si distrugerii neautorizate.

Site-ul poate contine legaturi web sau trimiteri catre alte site-uri considerate, utile. In ceea ce priveste continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau Indrumarea Greenlandia. In cazul utilizarii acestor legaturi web sau trimiteri, se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri, iar IT AVANTAJ CONCEPT nu isi asuma raspunderea pentru continutul acestor site-uri ale tertilor.

Transferuri de date si destinatari

Pentru buna functionare a site-ului cat si pentru desfasurarea activitatii legate de platile online,procesarea si livrarea comenzilor, IT AVANTAJ CONCEPT incheie contracte cu diversi prestatori de servicii, , cum ar fi: procesatori de plati, furnizori de servicii IT

Datele dvs. nu vor fi transmise in afara spatiului European..

Drepturile Dvs

Dreptul de access la datele cu caracter personal

Puteti obtine de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum  și detalii despre prelucrare(scopul prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii datelor etc.).

De asemenea, aveti dreptul sa solicitati o copie a datelor cu caracter personal pe care le detinem in legatura cu dvs. In acest sens va puteti adresa cu o cerere pe adresa de e-mail greenlandiaplayground@gmail.com.

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

Daca datele pe care le detinem despre dvs. sunt incorecte, incomplete sau inexacte, aveti dreptul de asolicita rectificarea acestora. Acest lucru se poate realiza fie prin completarea formularului de contact in cadrul site-ului, fie prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail greenlandiaplayground@gmail.com.

Dreptul la restrictionarea datelor cu caracter personal

Aveti dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
(a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanța; sau
(d) persoana vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteti primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat in mod curent și care poate fi citit automat și aveti sa transmiteti respectivele date altui operator.

Dreptul la opozitie

In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in cazul in care prelucrare este necesare pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatrul sau atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta.

Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioare care justifica prelucrarea si care prevaleaza supra intereselor, drepturilor  si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul de a nu va supune unui proces decisional automatizat

Aveti dreptul de a nu fi supusi unei decizii bazate doar pe  procesarea  automatizata, decat in cazurile in care acceptati in mod expres decizia automatizata.

Dreptul la stergerea datelor

In anumite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs.cu caracter personal, de exemplu daca acestea nu mai sunt necesare pentru scopul prelucrarii. Totus pot exista situatii cand acest lucru nu este posibil, de exemplu:

  • prelucrarea este necesara pentru a respecta libertatea de exprimare și informare;
  • pentru a respecta o obligatie legala;
  • exista alte motive de interes public care justifica stocarea datelor, cum ar fi cele legate de sanatatea publica sau de cercetarea știintifica și istorica;
  • trebuie sa stocam datele cu caracter personal pentru o eventuala actiune in justitie

Drepturile mentionate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre IT AVANTAJ CONCEPT SRL , la adresa postala Str. Arefu, Nr 59, Sector 5, București. sau la adresa de email greenlandiaplayground@gmail.com. De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam sa retineti ca:

  • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, va vom facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea este neintemeiata, o vom respinge, insa va vom informa asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si de a te adresa justitiei.
  • Vom incerca sa raspundem solicitarii dumneavoastra in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in conditiile legii, in functie de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica intr-un termen util.
  • Va atragem atentia ca exercitarea dreptului de retragere a consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate pe baza consimtamantului dvs inainte de retragerea acestuia.